• وزن
 • نامعلوم
  1000 g
 • وزن زعفران
 • 0.5 گرمی | 1 گرمی | 2 گرمی | 0.5 مثقالی | 1 مثقالی | 2 مثقالی


 • بسته بندی

 • ۱۰۰ گرمی | ۵۰۰گرمی | ۱ کیلوگرم
  100 گرم | 500 گرم | 1 کیلو
 • نوع


 • جینسینگ سفید | جینسینگ قرمز (دختر پیچ)
راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی