• وزن
  • نامعلوم
    نامعلوم
    1000 g
  • درجه رست
  • لایت | مدیوم | دارک
    لایت | مدیوم | دارک

راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی