• وزن
  • نامعلوم
    نامعلوم
  • درجه رست
  • لایت | مدیوم | دارک

  • نوع محصول

  • پودر کاکائو مالزی | پودر کاکائو اس۹ ترک | پودر کاکائو کارگیل هلند
راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی