• نوع پارافین
  • پودری | کریستال سبک | کریستال سنگین | جامد 1 تا 3 درصد | جامد 3 تا 5 درصد | ژله ای
راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی