• وزن
 • نامعلوم
  نامعلوم
  1000 g
  1000 g
 • درجه رست
 • لایت | مدیوم | دارک
  لایت | مدیوم | دارک
  لایت | مدیوم | دارک
  لایت | مدیوم | دارک
راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی