• وزن
  • نامعلوم
    1000 g
  • درجه رست
  • لایت | مدیوم | دارک

  • نوع قهوه فوری

  • کلاسیک هند | کلاسیک اورا | ویتنام | گلد هند | گلد برزیل | گلد اکوادر
راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی