• وزن
  • 3000 g
    3000 g
  • ابعاد
  • 1200 × 700 mm
    800 × 400 mm
    راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی